Home

Vossius of Barlaeus

Vossius/Barlaeus izi

Vossius en Barlaeus Photobibli

Barlaeus Gymnasium Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam Telefoon 020 - 626 33 96 Fax 020 - 626 33 98 E-mail info@barlaeus.nl KvK 34102519. In January 1632, Barlaeus, along with Gerard Vossius, held his inaugural speech at the Amsterdam Atheneum. Barlaeus later encouraged Martinus Hortensius to lecture -and give an inaugural speech- at the same institution. Barlaeus suffered from mental illness including the delusion that he was made of glass (the Glass delusion). Writing Caspar Barlaeus, Daniel Heinsius en Gerardus Johannes Vossius waren drie internationaal beroemde professoren. Ze maakten deel uit van het Europese netwerk van geleerden in de renaissance, dat de bijnaam Respublica Literaria (Republiek der Letteren) kreeg.Dat zij nu alleen nog bekend zijn als naamgevers van het Vossiusgymnasium en het Barlaeusgymnasium in Amsterdam, is te wijten aan de taal. Het Barlaeus Gymnasium is een zelfstandig openbaar gymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam. De school is genoemd naar de verlatiniseerde naam van de Nederlandse schrijver Kaspar van Baerle. De oorspronkelijke Latijnse school werd in 1342 opgericht. Daarmee is dit een van de oudste scholen in Nederland. Sinds de 19e eeuw hanteert de school de benaming gymnasium en de vernoeming naar Barlaeus dateert uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Aan het begin van de 21e eeuw had de. Het Barlaeus Gymnasium, het Vossius Gymnasium en het St. Ignatiusgymnasium besloten een nieuw gymnasium te stichten. Om dat te realiseren gingen ze samenwerken met het Cartesiuslyceum (HAVO/VWO). De docenten voor dit nieuwe gymnasium waren in eerste instantie afkomstig van de vier stichtende scholen en werkten aanvankelijk op twee scholen

De beide geleerden zijn schouder aan schouder voorgesteld, ten halve lijve, frontaal. Links ziet men Vossius met een molensteenkraag, die met beide handen een boek tegen zijn borst klemt; rechts Barlaeus met een platte kraag, die met zijn rechterhand de plooien van zijn toga opneemt terwijl hij zijn linkerarm tegen het middel houdt. Tussen de beide koppen ziet men op de vierkante plaat, die. Download this stock image: Vossius Barlaeus professors University of Amsterdam - BJGP9A from Alamy's library of millions of high resolution stock photos, illustrations and vectors kaart quiz 1. waar staat OSZG voor? 2. in welk jaar is het Barlaeus opgericht? 3. wat betekent disciplina vitae scipio? 4. wanneer is de eerste suum cuique uitgebracht? 5. wat betekent suum cuique? 6. in welk jaar is het vossius opgericht? 7. hoe heetten de hoogleraren waar d Dit Gymnasium werd in 1957 als derde Gymnasium (naast het Barlaeus en het Vossius) geopend om het groeiende aantal leerlingen van de na-oorlogse babyboom te kunnen opvangen. Al snel liep het leerlingenaantal drastisch terug en werd het Vondel Gymnasium in 1968 alweer opgeheven. Vossius Gymnasiu On 8 January 1632, Gerardus Vossius opened the Athenaeum Illustre, the predecessor of the University of Amsterdam, with his inaugural lecture 'De historiae utilitate' (On the usefulness of history). The next day, Caspar Barlaeus gave his famous lecture on the wise merchant, 'Mercator Sapiens'. It was with these two professors, who were already well known figures in the international.

Vossius Gymnasium is a public gymnasium in Amsterdam, North Holland, Netherlands.It was established in 1926 and is named after Gerardus Vossius.In 2014, it was ranked best VWO school in Amsterdam and 4th in the country by RTL Nieuws. It is also consistently ranked among the best in the country in terms of final exam results Barlaeus Gymnasium 020 6263396. Stedelijk Gymnasium Haarlem 023 5125353. Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 073 6219068. Gymnasium Felisenum 0255 545710. Vossius Gymnasium 020 6620934. OSZG | Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia; Postbus 5233 ; Vossius Gymnasium ; Contact. Inleiding tot C. Barlaeus, Mercator sapiens. Het Athenaeum illustre, de Doorluchtige schole, van Amsterdam opende zijn poorten op 8 januari 1632 met een inaugurele rede van Gerard Vossius De historiae utilitate. + De volgende dag hield Caspar Barlaeus zijn intree-rede, getiteld Mercator sapiens, sive oratio de conjungendis mercaturae et philosophiae studiis. Gerardus Vossius en Cambridge (Verenigd Koninkrijk) · Bekijk meer » Casparus Barlaeus. Casparus Barlaeus (Antwerpen, 12 februari 1584 - Amsterdam, 14 januari 1648) was een Zuid-Nederlands predikant, schrijver en dichter, die vooral in het Latijn schreef. Nieuw!!: Gerardus Vossius en Casparus Barlaeus · Bekijk meer » Domine

Gerardus Vossius · dbnl

Caspar Barlaeus: Verstandighe Coopman, of Oratie, handelende van de t'samen-voeginghe des Koophandels, ende der Philosophie. bibliography of Caspar Barlaeus's works; Index of Caspar Barlaeus's poetry; G.J. Vossius: De historiae utilitate oratio; Thuispagina Heinsius-collectie; Voorkeurenpagina Opleiding Nederland De ligging van t Vossius is niet in t centrum, wat bij t barlaeus wel t geval is. Er is echter wel een ah op 5 minutjes lopen, en de beethovenstraat (coffee company, hergo, starbucks voor de liefhebbers) is ook vlakbij

Vondels lijkdichten voor Barlaeus en Vossius

 1. Caspar Barlaeus: Verstandighe coopman. Enkhuizen, 1641. De Mercator sapiens vertaald door Wilhelmus Antonij Buyserius. Uitgegeven door drs. G.C. van Uitert Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden. Facsimile bij Ursicula In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk
 2. Het Vossius ken ik niet, maar mijn dochter zit wel op een school met een hoog hockeygehalte. Mijn dochter heeft daar geen last van. Ik merk wel dat ze trekt naar de kinderen met een soort van vergelijkbare achtergrond, dus niet de rijke kinderen
 3. Dat zijn bijvoorbeeld bekende gymnasia als Barlaeus, Vossius of Ignatius, hun jongere zusje Het 4e gymnasium, en de populaire havo/vwo-scholen als Geert Groote (vrije school) of het vernieuwende.
 4. Vossius en Barlaeus. Op de prent staat te lezen dat de school in 1632 begon met de Opper Leermeesteren Gerard Vossius en Caspar Barlaeus. De nieuwe hoogleraar geschiedenis Gerard Vossius sprak bij de plechtige inwijding op 8 januari 1632 de openingsrede uit. Die ging over het nut van de geschiedenis
 5. Vossius & Barlaeus In de tekst op de prent worden de namen van de twee oprichters van het Athenaeum Illustre genoemd: Gerard Vossius (1577-1649) en Caspar Barlaeus (1584-1648). Zij waren de eerste hoogleraren. Op 8 januari 1632 sprak Vossius de openingsrede van het Athenaeum uit. Een dag later hield Barlaeus zijn oratie

Vossius en Barlaeus - F

Vossius en Barlaeus behoorden algauw tot de vriendenkring van P.C. Hooft en waren meer dan eens zijn gasten op het Muiderslot. Was het Huygens, die er de twee hoogleraren introduceerde? Vossius was door Barlaeus in contact gebracht met de secretaris van de prins en zijn correspondentie met Constantijn Huygens dateerde van november 1627. 487 Explore Recent Photos; Trending; Events; The Commons; Flickr Galleries; World Map; Camera Finder; Flickr Blog; Create; Get Pr

Het Barlaeus Gymnasium Barlaeus Gymnasiu

 1. Download this stock image: Netherlands, Amsterdam, University, courtyard, Vossius and Barlaeus statue, - D8N5CM from Alamy's library of millions of high resolution stock photos, illustrations and vectors
 2. In 1631 nam Vossius ontslag als hoogleraar te Leiden. Samen met Caspar Barlaeus (filoloog en wijsgeer, in 1619 ontslagen als subregent van het Statencollege) ging hij naar Amsterdam om daar het Athenaeum Illustre mee op te richten. Op 8 januari 1632 opende hij als eerste rector het Athenaeum met een redevoering De historiae utilitate (1632)
 3. Het Vossius was meer de elitaire school en het Barlaeus vrijer en er werd meer geblowd en gedronken (ook dan nu), waar natuurlijk ook weer wat aan gedaan werd. Wim Hamers vertelde dat er vroeger nog wel eens door leraren met hun leerlingen een stickie werd gerookt
 4. CASPAR BARLAEUS (1584 - 1648) In 1631 werd hij naar het meer liberale Amsterdam geroepen, om samen met zijn Vossius leiding te geven aan het Athenaeum Illustre, dat in 1632 zijn poorten opende met inaugurele redes van Vossius (over het nut van de geschiedenis).
 5. CASPAR BARLAEUS BIBLIOGRAFIE VAN CASPAR BARLAEUS OF KASPAR VAN BAERLE (1584-1648) Deze bibliografie is samengesteld door A.J.E. Harmsen en E. Hofland op grond van de ruim honderd jaar oude lijst van L.D. Petit (Bibliographische lijst der werken van de Leidsche hoogleeraren van de oprichting der hoogeschool tot op onze dagen.Deel I (Leiden 1894), p. 193 - 221)
 6. Vossius Toen de veelzijdige geleerde Gerardus Joannes Vossius in 1631 door het Amsterdamse gemeentebestuur uit Leiden werd weggekocht om samen met zijn vriend Caspar Barlaeus leiding te geven aan het pas opgerichte Athenaeum Illustre (de voorloper van de universiteit), had hij al een grote reputatie opgebouwd...
 7. Op het Barlaeus vertrokken op 1 september 1941 65 Joodse leerlingen. 47 leerlingen gingen naar het Joods Lyceum, 18 vermoedelijk naar de Joodse HBS. Op de vergadering van 3 september 1941 van de Rectoren van het Barlaeus en Vossius werd er geen aandacht meer aan dit feit besteed, niet meer dan de melding dat de tijdelijke (Joodse) leraar Oude Talen 'niet meer nodig' was

Vossius Gymnasium - Wikipedi

 1. Barlaeus, Vossius en Ignatius zijn de enige categorale gymnasia in Amsterdam.... 27-06-2000, 21:10: Musliston. Hoi, is het nou categorIaal of categoraal? Soms hoor ik het een, soms hoor ik het ander. Ik ben helemaal in de war! _____ [b.
 2. Vossius, Barlaeus en Grotius kenden elkaar al jaren. Hun correspondentie toont dat zij vriendschap voor elkaar voelden, en grote waardering. Hoe verschillend zij ook waren, alle drie spanden zij zich in voor vrede en verdraagzaamheid; alle drie hadden zij een afkeer van de theologische betweterij die de Nederlanden in haar greep had
 3. Medio 1998 werd Koen Kool de nieuwe rector. Hij werd goed ontvangen en loodste het Barlaeus door een grondige renovatie van het gebouw. Dankzij de gestegen populariteit van categoriale gymnasia werd er onder zijn bewind het 4e Gymnasium (in samenwerking met het Vossius Gymnasium, het St. Ignatius Gymnasium en het Cartesius Lyceum) opgericht.Koen Kool ging aan het eind van het schooljaar 2005.

Gerardus Joannes Vossius gold als een van de meest veelzijdige geleerden in de Republiek en was samen met Caspar Barlaeus de eerste hoogleraar aan het in 1632 in Amsterdam gestichte Athenaeum. Geplaatst in tweedelig gotisch spitsboogvenster in gebrandschilderd glas: de figuren van Vossius met een boek, aan de linkerzijde, en Barlaeus met een papierrol, aan de rechterzijde, op een gele achtergrond. Het geheel is omgeven door geometrisch glas in lood in de kleuren paars, rood en blauw, omgeven door melkwit Baerle, Caspar van, - Caspar van Baerle of Barlaeus (1584-1648), was met Vossius* de eerste hoogleraar aan het Athenaeum lllustre*. Hij was vermaard als redenaar en dichter in het Latijn, lid van de Muiderkring en vriend van Vondel* en P.C. Hooft*

Vossius en Barlaeus - Blok, F

Een schrijver moest het drukken van zijn werk zelf betalen en verdiende niet veel met de verkoop. Voor de omvangrijke Poeticae institutiones zocht Vossius een nog grotere geldschieter: de Staten-Generaal. Of Cats iets heeft gegeven, weten we niet, maar de Staten-Generaal gaven Vossius 800 gulden (ruim een half jaarsalaris!) Compre online Gymnasium in Nederland: Gymnasium, Barlaeus Gymnasium, Gymnasium Haganum, Vossius Gymnasium, Stedelijk Gymnasium Leiden, St. Ignatiusgymnasium, de Bron: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços

Vossius Gymnasiu

caspar barlaeus. voorpagi­na Het Mauritshuis laat vanaf nu ook de slavendrijver Johan Maurits zien. Geschiedenis maakt gelukkig, dacht Vossius Een vergeten historicus. cultuur&medi Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Het Parool

Gerardus Vossius and Caspar Barlaeus held their inaugural lectures as professors of the Athenaeum Illustre on 8 and [] 9 January 1632, respectively. Gerardus Vossius en Caspar Barlaeus hielden respectievelijk op 8 en 9 januari 1632 hun inaugurele redes in de [] kapel als hoogleraar van het Athenaeum Illustre 3 Inhoud Volop Vossius Traditie Het Vossius Gymnasium houdt met zijn voortreffelijke leer- en leefklimaat een lange traditie in stand. Al meer dan tachtig jaar wordt hier niet alleen veel en op hoog niveau geleerd, maar is er ook volop ruimte voor sport, theater, muziek, feesten etc. Leerlingen kunnen zich bij ons zowel breed oriënteren als hun talenten ontdekken en ontplooien Het Barlaeus biedt een uitdagend gymnasium-programma met veel keuzemogelijkheden en allerlei extra activiteiten. Alle vakken hebben al jaren uitstekende onderwijsresultaten. De school staat bekend om een prettig en veilig schoolklimaat, Vossius Gymnasium; Terug naar boven Naar overzicht Oudemanhuispoort: Oudemanhuispoort, beeld van Vossius en Barlaeus, oprichters van het Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam.Barlaeus leed aan ernstige waandenkbeelden. Zo dacht hij soms dat hij van stro was en in brand zou kunnen vliegen en op andere momenten meende hij van glas te zijn en een groot risico te hebben te kunnen breken

Met twee toen al internationaal bekende hoogleraren begon zo'n vier eeuwen geleden de geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Gerardus Vossius opende met zijn oratie 'De historiae utilitate' (Over het nut der geschiedenis) op 8 januari 1632 het Athenaeum Illustre. De dag erna zou Caspar Barlaeus zijn beroemde betoog 'Mercator Sapiens' (De wijze koopman) houden Together with the Vossius Gymnasium, the Barlaeus Gymnasium and Cygnus Gymnasium it is among the most prestigious schools in Amsterdam. Thus in 1926 the Amsterdam Stedelijk Gymnasium was split into the Barlaeus Gymnasium and the Vossius Gymnasium with the latter claiming the earlier dates of foundation. Bolkestein attended the Barlaeus Gymnasium in Amsterdam from June 1945 until June. The next Vossius seminar will take place online via zoom, on Monday 5 October. Two recently appointed Vossius Fellows, Anna-Luna Post and Niels Martens, will talk about their research at the Vossius Center Gymnasium in Nederland: Gymnasium, Barlaeus Gymnasium, Gymnasium Haganum, Vossius Gymnasium, Stedelijk Gymnasium Leiden, St. Ignatiusgymnasium [Bron Wikipedia] on.

Het Barlaeus Gymnasium is het oudste categorale gymnasium van Amsterdam, gevestigd in een prachtig gebouw in het centrum. Het Barlaeus biedt een uitdagend gymnasium-programma met veel keuzemogelijkheden en allerlei extra activiteiten. Vossius Gymnasium; Return to top To overview In January 1632, Barlaeus, along with Gerard Vossius, held his inaugural speech at the Amsterdam Atheneum. Bolkestein attended the Barlaeus Gymnasium in Amsterdam from 1945 to 1951, where he majored in both arts and sciences. It's difficult to see barlaeus in a sentence

5 Vossius schoolgids Volop Vossius Traditie Het Vossius Gymnasium houdt met zijn voortreffelijke leeren leefklimaat een lange traditie in stand. Al meer dan tachtig jaar wordt hier niet alleen veel en op hoog niveau geleerd, maar is er ook volop ruimte voor sport, theater, muziek, feesten etc. Leerlingen kunnen zich bij ons zowel breed oriënteren als hun talenten ontdekken en ontplooien Zaltbommel - University of Amsterdam - Athenaeum Illustre of Amsterdam - Martin van den Hove - Willem Blaeu - John Maurice, Prince of Nassau-Siegen - Royal entry - Franciscus Plante - Marie de' Medici - Barlaeus Gymnasium - Polymath - Renaissance humanism - Theology - Antwerp - Latin school - Leiden University - Nieuwe-Tonge - Remonstrants - Caen - Gerardus Vossius - Latin poetry - Eulogy. Definitions of Vossius Gymnasium, synonyms, antonyms, derivatives of Vossius Gymnasium, analogical dictionary of Vossius Gymnasium (Dutch Buste, enigszins naar rechts gewend, in geschilderde ovale omlijsting. Opschrift in verso: CASPAR BARLAEUS Met een brede zwart gekleurde geprofileerde lijst en een los, zwart geschilderd naambord met vergulde letters We wisten dat het Vossius, het Barlaeus en het Ignatius geen extra klas konden plaatsen,'' zegt Mieke Uijlenbroek, conrector van het Vossius. Hier zou content moeten staan van bijv

De school werd in 1933 in gebruik genomen. N.B. Vanwege de grote toeloop naar het Stedelijk Gymnasium aan de Weteringschans werd in 1926 een tweede gymnasium gesticht. Beide scholen kregen, ter onderscheiding, toen hun huidige naam (naar de twee eerste hoogleraren aan het zeventiende eeuwse Athenaeum Illustre, Caspar Barlaeus en Gerard Vossius) The Barlaeus Gymnasium is a secondary school in Amsterdam in the Netherlands. It is one of the five categorial gymnasia in Amsterdam, the other four being Vossius Gymnasium, Ignatius Gymnasium, Het 4e gymnasium and . It offers a classical curriculum, including studies in Latin and Greek Elisabeth Bootsma (Gymnasium Felisenum), mw. Flury (Barlaeus Gymnasium), mw. Christine Koetsier (Stedelijk Gymnasium Haarlem), Bas Koomen (Gymnasium Bernrode), dhr. Floris ter Linden (Vossius), mw. Nica van der Stappen (Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch) Scholen op de kaart - Vind en vergelijk scholen in de buur The Barlaeus Gymnasium is a secondary school in Amsterdam in the Netherlands. It is one of the five categorial gymnasia in Amsterdam, the other four being Vossius Gymnasium, Ignatius Gymnasium, Het 4e gymnasium and Cygnus Gymnasium. It offers a classical curriculum, including studies in Latin and G

University of Amsterdam - ICAN Education Consultant

Barlaeus Gymnasiu

Barlaeus Gymnasium en Cartesius Lyceum · Bekijk meer » Casparus Barlaeus. Casparus Barlaeus (Antwerpen, 12 februari 1584 - Amsterdam, 14 januari 1648) was een Zuid-Nederlands predikant, schrijver en dichter, die vooral in het Latijn schreef. Nieuw!!: Barlaeus Gymnasium en Casparus Barlaeus · Bekijk meer » Cellis Controleer 'Barlaeus Gymnasium' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van Barlaeus Gymnasium vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica De zin van de geesteswetenschap hield Barlaeus en Vossius al bezig. Digitale technologie maakt haar steeds nuttiger, schrijft Rens Bod. Het is vandaag 38 Klik op de thumbnails om de beelden groter te bekijken en om de volledige beschrijving te zien. zoek opnieu Weer of geen weer, Corona or not, het Barlaeus Schaaktoernooi gaat altijd door... Lan uit klas 1 greep geheel onverwacht de winst! Daniël uit klas 2 pakte een verdiende tweede plek, Daniël uit klas 4..

Caspar Barlaeus - Wikipedi

 1. Il Barlaeus Gymnasium è una scuola secondaria di Amsterdam. Insieme al Vossius Gymnasium, all'Ignatius Gymnasium, al 4e gymnasium ed al Cygnus Gymnasium, il Barlaeus è uno dei cinque ginnasi della città in cui si segue il programma scolastico degli studi classici, comprensivo del latino e del greco
 2. Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) Vossius has been described by Anton van der Lem and Cor Rademaker, the scholars who worked on and published the inventory of his correspondence, as 'one of the finest representatives of late humanism'. 1 He was born in March or April 1577 in Heidelberg. His parents — Joannes Vossius [Jan Vos or Vuskens], a.
 3. 28 April, 2015 Dear Casparus and Gerardus, I wish I could have been there with you, seventeenth-century's chillings. Cursing every fucking Newtonian number with theological twaddle. Who would have thought your legacy to be the death of the polymath? In this sped-up system we call ideology, covered with a thick layer of dust, anti-heroe
 4. Your Vossius stock images are ready. Download all free or royalty-free photos and vectors. Use them in commercial designs under lifetime, perpetual & worldwide rights.
 5. Vossius zit aan een tafel en leest in een boek. Met een Latijns vers van Caspar Barlaeus. Creation. Artist. print maker: Abraham Bloteling (mentioned on object) after: Joachim von Sandrart (I) (mentioned on object) Caspar van Baerle (mentioned on object) Place. Amsterdam. Dating

Vossius, Gerard (1577-1649 - Vossius heette van oorsprong Vos, maar hij latiniseerde zijn naam, omdat hij in het Latijn publiceerde; hij en Van Baerle* (Barlaeus) waren de eerste hoogleraren van het Athenaeum lllustre*. Bij de opening daarvan op 8 jan. 1632 heeft hij een rede uitgesproken, getiteld Het nut der geschiedenis Portret van Gerardus Joannes Vossius, Abraham Bloteling, naar Joachim von Sandrart (I), na ca. 1660 - voor 1690 gravure, h 268mm × b 175mm Meer objectgegeven

literatuurgeschiedenis

In January 1632, Barlaeus, along with Gerard Vossius, held his inaugural speech at the Amsterdam Atheneum. Barlaeus later encouraged Martinus Hortensius to lecture -and give an inaugural speech- at the same institution. Barlaeus suffered from mental illness including the delusion that he was made of glass (the Glass delusion) het Barlaeus en met hulp van de Espritscholengroep dat er nog een gymnasium gesticht moest worden in de stijl van het Barlaeus en het Vossius en ook door hen gesteund. Zij gaf dat gymnasium in de wandelgangen de benaming Vierde Gymnasium, een naam die is gebleven. De enkeling die dacht dat het rectorschap voor haar een opstapje was naar ee In mei 1631 1 verhuisden hij en Gerard Vossius van Leiden daarheen om aan het Athe- naeum Illustre, dat in dit jaar opgericht werd, te gaan doceren, Barlaeus als professor in de filosofie, Vossius als professor in de geschiedenis

Schoolfeestje op het Vossius? Eerst even blazen, ook als je 12 jaar bent. Amsterdamse middelbare scholieren moeten al regelmatig een blaastest ondergaan bij de ingang van een schoolfeestje Op 8 januari 1632 opende Barlaeus' collega Gerardus Vossius het Athenaeum met een rede over het nut van de geschiedenis. Een dag later hield Barlaeus zijn oratie over de mercator sapiens, de wijze koopman die ook goed thuis was in de wetenschap Barlaeus: Meaning of Barlaeus . What does Barlaeus mean? Everything name meaning, origin, pronunciation, numerology, popularity and more information about Barlaeus at NAMEANING.NE Enkele andere namen van Vossius' relaties: zijn schoonvader de Leidse hoogleraar Franciscus Junius, diens zoon en Vossius' zwager Franciscus Junius junior, zijn Leidse collegae zoals Caspar Barlaeus die ook met hem meeging naar Amsterdam, zijn opvolger in Leiden de Fransman Claude Saumaise, en vele, vele anderen

Barlaeus Gymnasium - Wikipedi

VOSSIUS, Cornelia (geb. Dordrecht 7-7-1613 - gest. bij Leiden 28-1-1638), geroemd om haar geleerdheid. Dochter van Gerard Vossius (1577-1649), hoogleraar, en Elisabeth Junius (1585-1659). Cornelia Vossius bleef ongehuwd. Cornelia Vossius groeide op als oudste dochter in een gezin van zes jongens en twee meisjes - vier andere kinderen. Vossius en Barlaeus waren weliswaar humanisten van de oude stempel, maar ze wisten precies wat hun kennis en inzichten voor de stad en de handel konden betekenen, en hun col-leges werden bezocht door bestuurders en kooplieden. Heden ten dage lijkt de status van de geestes- of alfawetenschappen diame Vossius est un ardent homme de science, le mélancolique Barlaeus se sent plutôt un poète divin. En 1632 ils donnent des cours aux marchands riches. La correspondance de Barlaeus nous montre que cependant, il n'est pas sans avoir gardé une distance ironique: il se moque de ces nouveaux riches

Categorale Amsterdamse gymnasia, voor wie zijn ze geschikt

Barlaeus Gymnasium (Barlaeus Gymnasium).. 4 Vossius Gymnasium (Vossius Gymnasium Het Vossius Gymnasium laat zich kenmerken door de woorden: toewijding, tijdgeest en traditie. De school tracht een cultuur te creëren van wederzijds respec Het 4e Gymnasium is in 2005 opgericht door de drie bestaande gymnasia in Amsterdam (Barlæus, Vossius en Ignatius), in samenwerking met het Cartesius Lyceum. Het 4e Gymnasium wil - zonder pretentie maar vol ambitie - bereikbaar zijn voor intelligente en leergierige kinderen uit alle bevolkingsgroepen, ongeacht hun culturele of sociaal-economische achtergrond Gymnasium in Nederland: Gymnasium, Barlaeus Gymnasium, Gymnasium Haganum, Vossius Gymnasium, Stedelijk Gymnasium Leiden, St. Ignatiusgymnasium: Amazon.es: Bron. Amsterdam is noted for having five independent grammar schools (Dutch: gymnasia), the Vossius Gymnasium, Barlaeus Gymnasium, St. Ignatius Gymnasium, Het 4e Gymnasium and the Cygnus Gymnasium where a classical curriculum including Latin and classical Greek is taught Vossius & Barlaeus. In de tekst op de prent worden de namen van de twee oprichters van het Athenaeum Illustre genoemd: Gerard Vossius (1577-1649) en Caspar Barlaeus (1584-1648). Zij waren de eerste hoogleraren. Op 8 januari 1632 sprak Vossius de openingsrede van het Athenaeum uit. Een dag later hield Barlaeus zijn oratie

Vossius peoplecheckAthenaeum Illustre of Amsterdam - WikipediaRaadhuis Nieuwer Amstel | I amsterdamIllustre Stock Photos & Illustre Stock Images - AlamySchool - Het 4e Gymnasium

Het Vossius is opgericht in 1926 is gevestigd op de Messchaertstraat 1. In 1927 kreeg de school de officiële naam Gymnasium Vossianum, maar voortaan zou de naam Vossius Gymnasium zijn. Het Vossius zit nog steeds in het oorspronkelijke gebouw, gebouwd in een aan de Amsterdamse school verwante bouwstijl (op de eigen website van de school: Continue reading Op zaterdag 9 december 2012 is een overzicht verschenen in de Volkskrant waarin scholen worden beoordeeld en gerangschikt volgens de Dronkers-formule. De cijfers die onderwijssocioloog Jaap Dronkers heeft berekend, zijn een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10 Het Vossius had hetzelfde probleem. Loes ten Berge, een gepensioneerde Nederlands lerares op het Barlaeus, was degene die met het voorstel kwam om de twee scholen samen te voegen, dat was volgens haar de enige manier om open te blijven

 • TFOA Contact.
 • Rotterdam tandemsprong.
 • Zwanenmeer stadsschouwburg Utrecht.
 • VI PRO gratis artikelen.
 • Carlsberg Denemarken.
 • Blueness.
 • Reactie verwijderen Instagram.
 • V buggy te koop.
 • Most viewed YouTube video in 1 hour.
 • Julius K9 labels geborduurd.
 • Auto dealer Nijkerk.
 • Country flag HTML.
 • Ketelhuis Ulft.
 • A17 file.
 • Katt Williams stand up.
 • Zeilen tijdschrift.
 • Lunchroom Baarn.
 • Schuur met overkapping Douglas.
 • Pc draadloos verbinden met tv.
 • Hoeveel melk geeft een schaap.
 • Weidevogels in Nederland.
 • Satellietstaten Koude Oorlog.
 • Sjablonen Bloemen.
 • Rolling stones angie hq youtube.
 • Abunai meaning.
 • Karwei stoelen WOOOD.
 • Slechte situatie 8 letters.
 • Gouden Kalf nominaties 2017.
 • Alternatief trouwring.
 • Regio noord frankrijk.
 • Prefix achternaam.
 • Handboek opa en oma.
 • Kr reykjavik sofascore.
 • Bank stof Juke.
 • Vakantie Zadar Kroatië.
 • Kenneth Branagh Tenet.
 • Blue Zone ontbijt.
 • TFOA Contact.
 • Lidl cheesecake mix.
 • Camera tablet uitschakelen.
 • Gebruiksaanwijzing hoog laag bed.