Home

Verwijsbrief huisarts voorbeeld

Voorbeeld korte verwijsbrief. Huisarts [Huisartsnaam volledig] Patiënt [Patiëntennaam volledig] Praktijk [Huisartspraktijknaam] Geb. datum [Patiënten geboortedatum] Straat/ nr. [Huisarts adresgegevens] Geslacht [Patiënt geslacht] Telefoon [Huisarts telefoonnummer, evt. 06 nr. Dit format geeft u als huisarts de mogelijkheid relatief eenvoudig tot een duidelijke verwijzing te komen als sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis bij een patiënt. De voorbeeldbrief wordt ondersteund door de NHG richtlijn gegevensuitwisseling huisarts- GGZ (dit betreft een aanpassing van de richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts - tweedelijn Voorbeeld van een complete verwijsbrief. Zorg dat de volgende onderdelen worden vermeld. Verwijsbrief. Verwijzer. Naam: Adres: Postcode: Plaats: AGB-code: Functie: Patiënt. Naam: Adres: Postcode: Plaats: Geboortedatum: Datum: Deze datum mag maximaal een halfjaar voor de eerste behandeldatum liggen en mag niet daarna liggen Verwijsbrief huisarts Huisartsenpraktijk: Huisarts: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: AGB Code: Naam patiënt: Adres: Postcode en woonplaats

RE: Bijzondere bijstand voor extra kosten Begeleid Wonen

Verwijsbrief. MCH gaat er vanuit dat de huisarts 90% van de door hem/haar aangeboden pathologie adequaat zelf kan behandelen. Voor technische onderzoeken die de huisarts niet zelf kan uitvoeren of advies van een specialist, kan de patiënt bij MCH terecht. Consultatie op verwijzing geeft de beste garantie voor een hechte samenwerking tussen huisarts. Onderstaande bepaling krijgen wij voorgelegd in onze BGGZ contracten. Wilt u hiermee rekening houden bij het schrijven van een Verwijsbrief In zijn algemeenheid geldt dat er tijdregistratie kan plaatsvinden op de DBC indien er een geldende verwijsbrief aanwezig is. De datum van de verwijsbrief is hierbij leidend indien er controles plaats vinden Verwijsbrief De verwijsbrief voor de huisarts of andere specialisten, kun je downloaden en completeren met jouw eigen gegevens. Deze kun je meegeven aan de cliënt. Promotiebrief pedicure of medisch pedicure De promotiebrief kun je downloaden en aanpassen naar pedicure/gespecialiseerde pedicure of medisch pedicure Een verslag aan de huisarts is dus niet alleen een uiting van goed professioneel handelen, maar ook van liefde voor je patiënt, voor jouw eigen praktijk en voor de huisarts in kwestie. Je verslag aan de huisarts is dus eigenlijk een liefdesbrief. De liefdesbrief Hier volgen enkele algemene regels voor een brief naar de huisarts De verwijsbrief wordt toegevoegd aan jouw medisch dossier. Je hebt het recht om zowel de brief als het dossier in te zien. Terugverwijsbrief Als je bij een andere arts bent geweest, is het belangrijk dat jouw huisarts informatie krijgt over het verloop. Dit gebeurt via een zogenaamde terugverwijsbrief. Hier moet ten minste in staan

Voorbeeld Verwijsbrief Kind en Jeugd

Format voor verwijsbrief GGZ: wat moet u vermelden? NH

Voorbeeld verwijsbrief volwassenen. Hier vindt u een voorbeeld verwijsbrief voor volwassenen. Klik op de afbeelding om de pdf te bekijken of te downloaden. Deze verwijsbrief is bedoeld als hulpmiddel, waarbij rekening is gehouden met de verschillende eisen die door de diverse zorgverzekeraars gesteld zijn Verwijsbrief De behandeling kan pas gestart worden na een verwijzing. In de bovengenoemde verwijsafspraken staat vermeld dat de verwijsbrief van de huisarts moet voldoen aan de NHG-richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-ggz. De papieren verwijsbrief dient opgemaakt te zijn volgens deze zogenaamde 'envelop' van de NHG Verwijsbrief × 50% korting en Een verwijzing heeft eenzelfde werking als het recept dat een huisarts uitschrijft voor de apotheek. Uw zorgverzekeraar vindt het belangrijk dat deze verwijzing aanwezig is en heeft dit als contractuele verplichting gesteld richting haar verzekerden en gecontracteerde leveranciers.

Online verwijsbrief voor de arts van Beahuis & Bloemenhovekliniek, abortuskliniek Nederlan Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. De huisarts weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven Huisarts Bart Timmers: Ik ben ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Huisartsen en andere verwijzers gebruiken ZorgDomein zo'n 11 miljoen keer per jaar om patiënten te verwijzen en diagnostiek aan te vragen. Sinds eind vorig jaar kunnen zij ook verwijsbrieven digitaal met patiënten delen Ik hebvan de huisarts een verwijzing naar een specialist meegekregen ; een uitgebreide brief met mijn hele geschiedenis van de laatste maanden erin , samengevat achter de letters: S, O, E, en P. Die laatste is denk ik: prescriptie, maar waarvoor staan die andere letters? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Verwijsbrief - Medisch Centrum Huisartse

 1. Title: Echelonnering - Huisarts verwijst naar specialist Subject: Formulier - Verwijzing naar een geneesheer-specialist.STOP Created Date: 1/30/2007 11:41:00 A
 2. Verwijzing door huisarts naar specialist gaat via ZorgDomein. Onderstaande items zijn opgenomen in de verwijsbrief in ZorgDomein. 1. Verwijsbrief huisarts naar specialist Voorbeeld verwijsbrief 'Groot model' - Praktijkgegevens huisarts - Plaats en datum - Geachte collega, (naam specialist) - Betreft: naam, adres, geboortedatum patiën
 3. Als de huisarts het raadzaam vindt om u door te verwijzen naar een specialist, zal hij/zij daarvoor een 'verwijsbrief' maken. Daarin staat doorgaans de volgende informatie:- uw persoonsgegevens- beschrijving van het probleem- omschrijving van onderzoek dat evt. al door de huisarts is verricht- relevante medische informatie uit uw dossier- een gerichte vraagstelling aan de.
 4. Mocht u nog geen verwijsbrief hebben, dan kunt u deze verwijsbrief voor volwassenen als voorbeeld meenemen naar uw huisarts. Identificatieplicht Om zorg vergoed te krijgen geldt er in Nederland een identificatieplicht
 5. Hieronder vindt u een verwijsbrief die u als voorbeeld kunt gebruiken voor het opstellen van een verwijzing naar de afdeling klinische genetica. Hier vindt u een pdf versie van de voorbeeldbrief
 6. Waarom heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig? Omdat het Ministerie van VWS bepaald heeft dat alleen medische zorg vergoed mag worden vanuit de zorgverzekering, is een verwijsbrief van de huisarts nodig als 'bewijs' dat de psychologische hulp echt medisch noodzakelijk is. In 2014 is dit nog verder aangescherpt: Alleen een verwijsbrief is niet [

Verwijzing/verwijsbriefje Vindt uw zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts, dat u zorg nodig heeft die hij u niet kan geven? Dan verwijst hij u door. Dit doet hij met een (online) verwijsbriefje, oftewel een verwijzing. Machtiging (toestemming) Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen en hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van ons nodig In een verwijsbrief geeft de huisarts kort weer wat uw medische geschiedenis is en wat de huidige klachten zijn. Ook legt hij een verzoek neer tot onderzoek of verdere behandeling door de specialist. Recht op inzage. U heeft recht op inzage in uw medische gegevens

Voorbeeldbrief huisarts. Vanaf januari 2018 moet in de verwijsbrief van de huisarts bepaalde gegevens staan. Huisartsen kunnen altijd in overleg met ons een profiel kiezen. Ook ouders kunnen onze praktijk bellen voor overleg over de juiste verwijzing. Onder Ouders en Zorgverleners vindt u een voorbeeld van een verwijsbrief van de huisarts Verwijzing door huisarts naar specialist gaat via ZorgDomein. Onderstaande items zijn opgenomen in de verwijsbrief in ZorgDomein. 1. Verwijsbrief huisarts naar specialist Voorbeeld verwijsbrief 'klein model' - Praktijkgegevens huisarts - Plaats en datum - Geachte collega, (naam specialist) - Betreft: naam, adres, geboortedatum patiën Verwijsbrief voor Generalistische Basis GGZ / Specialistische GGZ Datum* : _____ Naam huisarts* : _____ AGB-code* : ____ 1 Voorbeeld korte verwijsbrief Huisarts [Huisartsnaam volledig] Patiënt [Patiëntennaam volledig] Praktijk [Huisartspraktijknaam] Geb. datum [Patiënten geboortedatum] Straat/ nr. [Huisarts adresgegevens] Geslacht [Patiënt geslacht] Telefoon [Huisarts telefoonnummer, evt. 06 nr.] Straat/ nr [Patiënt adresgegevens] Fax [Huisarts faxnummer] Telefoon [Patiënt telefoonnummer, evt. 06 nr.

Informatie voor verwijzers naar BGGZ / voorbeeld verwijsbrief

 1. Hierdoor heeft de dokter voldoende tijd om deze verwijsbrief te schrijven èn uw medische gegevens zijn dan zo actueel mogelijk bijgewerkt. Let op: Als u zonder medeweten van de huisarts een afspraak heeft (gehad) bij een specialist, zullen wij u geen verwijzing met terugwerkende kracht verstrekken
 2. Een verwijsbrief, en dan? U kunt naar de praktijk verwezen worden door uw huisarts of medisch specialist. Zonder verwijzing kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen. Op de pagina contact staat een voorbeeld verwijsbrief die uw huisarts zou kunnen gebruiken
 3. VERWIJSBRIEF PODOTHERAPEUT Naam podotherapeut: STEMPEL HUISARTS: DATUM: Patiëntengegevens Naam: : Geboortedatum: BSN: Adres:: Sociale situatie
 4. Dit kan de huisarts voor u betekenen: 14 voorbeelden . De huisarts is uw vertrouwde steun en toeverlaat. De specialist in het ziekenhuis zal altijd een verwijsbrief van de huisarts vragen. Alleen met een verwijsbrief kunt u eventueel een vergoeding krijgen vanuit de zorgverzekering
 5. Op zoek naar een verwijsbrief kaakchirurg? U wilt natuurlijk de beste zorg voor uw patiënten. Poli Kaak is een verwijspraktijk met ruim 30 jaar ervaring gespecialiseerd in kaakchirurgie en gevestigd in Amsterdam. U regelt snel en makkelijk een verwijsbrief voor de kaakchirurg via onze website. Gemakkelijk en snel online doorverwijze
 6. De online verwijsbrief voor De Parodontoloog vindt u hier. Parodontaal onderzoek en voorstel behandelplan Parodontaal onderzoek, opstellen behandelplan en uitvoering parodontale behandeling Parodontaal onderzoek indicatie parodontale chirurgie Prognosebepaling Behandeling peri-implantitis Second opinion Kroonverlenging elementen Recessiebedekkin
 7. Wij worden er regelmatig mee geconfronteerd dat er om een verwijsbrief gevraagd wordt, op het moment dat de afspraak bij een specialist al gemaakt is. Soms zelfs, als de afspraak al achter de rug is. Het is de rol van de huisarts om te bepalen of een verwijzing nodig is. Een verwijzing met terugwerkende kracht [

Communicatie voor jouw praktijk - ProVoe

Is een beetje afhankelijk van de regels bij jouw huisarts en ziekenhuis. In de meeste gevallen verwijst de huisarts je door naar een specialist, in dit geval een oogarts. Je zou even kunnen bellen met je huisarts om het na te vragen. Houd er ook rekening mee dat je bij een oogarts soms wel een half jaar van te voren een afspraak moet maken Uw huisarts, een medisch specialist, Bureau Jeugdzorg en een jeugdgezondheidsarts. Dit geldt alleen voor de zorg die vergoed wordt door uw zorgverzekering. Veelgestelde vragen verwijsbrief. Wanneer heb ik een verwijsbrief nodig? Een verwijsbrief heeft u altijd nodig voor uw eerste afspraak

Status Opgenomen in het Register Opgenomen in het Register 26 mei 2015 Herzieningsdatum 20 april 2020 Omschrijving. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hebben samen met Nictiz een richtlijn voor gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut ontwikkeld Waarom heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig? Omdat het Ministerie van VWS bepaald heeft dat alleen medische zorg vergoed mag worden vanuit de zorgverzekering, is een verwijsbrief van de huisarts nodig als 'bewijs' dat de psychologische hulp echt medisch noodzakelijk is. Vanaf 2014 is dit nog verder aangescherpt: Alleen een verwijsbrief is [ tussen huisarts en medisch specialist (Richtlijn HASP) Derde, geheel herziene versie, december 2017 Bij deze richtlijn horen een online HASP-viewer verwijsbrief, ontslagbrief enzovoort - is de gangbare term inmiddels berichten. Het gaat om gestructureerde uitwisseling van infor Verwijsbrief; Klik hier om de verwijsbrief te downloaden. Naam: E-mailadres. Datum Geachte collega, Graag verwijs ik naar u . Geboren op. De reden van verwijzing is: De patiënt is dit jaar voor consult geweest op: Dit was: De patient is door mij: De behandeling verliep: Er is tijdens. Verwijsbrief Logopedie Cliëntgegevens: Naam: Geslacht: m / v (doorhalen wat niet van toepassing is) Adres: Geboortedatum: Woonplaats: Zorgverzekeraar: Telefoonnummer: Polisnummer: BSN-nummer: _____ Diagnostische gegevens Medische diagnose(n) en prognose: Hulpvraag.

- naam, functie en AGB code van de huisarts - handtekening van de huisarts. Als één van deze zaken er niet in staat kan het niet vergoed worden. Controleer dit dus grondig en vraag de huisarts om een nieuwe als er iets ontbreekt. Zie eventueel het format welke de arts zou kunnen gebruiken. verwijsbrief forma De huisarts geeft je een verwijsbrief met vermelding van het specialisme. Je bezorgt je ziekenfonds: de verwijsbrief van de huisarts; het getuigschrift voor verstrekte hulp, afgeleverd door de geneesheer-specialist Als u de huisarts bezocht heeft ontvangen wij bijna altijd een digitale verwijsbrief met een ZD-nummer van ZorgDomein. In dat geval hoeft u geen verwijsbrief te regelen. Als u wel een verwijsbrief dient mee te nemen, zegt de telefoniste dit nadrukkelijk tegen u bij het plannen van de afspraak Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben in december 2019, samen met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit, afspraken gemaakt om de regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen Dan heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig. Heeft u geen verwijsbrief? Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet. U krijgt in dat geval de rekening thuis en moet deze zelf betalen. Wie mag u verwijzen. De volgende verwijzers mogen u een verwijzing (een verwijsbrief opstellen) geven naar een specialist in het ziekenhuis: Huisartsen; Medisch. NB: Er moet een handtekening van de huisarts op de verwijzing staan. Een handtekening van een POHGGZ is niet voldoende. Immers alleen een huisarts (of specialist of bedrijfsarts) mag verwijzen. Hieronder treft u 2 voorbeelden van een goede verwijsbrief aan

De huisarts is voor VNN een belangrijke schakel in het doorverwijzen van mensen met beginnende of ernstige verslavingsproblemen. Omgekeerd zijn cliënten na behandeling bij VNN weer aangewezen op hun huisarts, zoals bij nazorg of bij terugval in het gebruik De huisarts stuurt de verwijsbrief via Zorgdomein (bij voorkeur). Bij SEH-bezoek geeft de huisarts de verwijsbrief z.n. mee (denk ook aan een actueel medicatie overzicht (AMO)_. Semi-spoed of regulier. In geval van semi-spoed (binnen 1 week) of geen spoed verstuurt de huisarts bij voorkeur de verwijsbrief per Zorgdomein

Voorbeeld Verwijsbrief Volwassenen

Zo schrijf je een verslag aan de huisarts - Con Amor

Diagnostiek en behandelplanning parodontologie Diagnostiek en behandelplanning implantologie Diagnostiek, behandelplanning en behandeling parodontologie Diagnostiek, behandelplanning en behandeling implantologie Diagnostiek en behandeling CMD/TMJ Diagnostiek en behandeling OSAS Andere vraag (zie onder Voorbeeld van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd: verwijsbrief van huisarts naarfysiotherapeut Vanaf 1 juni 2011 is podotherapie direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijsbrief meer nodig heeft van de huisarts of specialist. Ook Podotherapie Voeten op Texel is direct toegankelijk. U heeft dus geen verwijzing van uw huisarts of specialist meer nodig voordat u een afspraak kunt maken In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of medisch specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Geldig

inhoud verwijsbrief - Patientenfederati

Verwijsbrief Indien u als huisarts of tandarts uw patiënten wilt doorverwijzen naar de Bijzondere Tandheelkunde van MST kunt u de verwijsbrief gebruiken Welk lidwoord (de of het): de verwijsbrief of het verwijsbrief, wij helpen je graag In de verwijzing door de huisarts spelen 5 criteria rol: vermoeden van DSM- benoemde stoornis ernst problematiek risico complexiteit verloop van de klachten Informatie op de verwijsbrief: Vermoeden DSM-IV stoornis Verwijzing GBGGZ of GGGZ Gegevens (incl AGB code) verwijzer Patiëntgegevens Plaats en datum verwijzing Handtekening verwijzer Niet op verwijsbrief: Diagnose Soort product Aard van [

huisarts heeft. Naarmate steeds meer patiënten kiezen om zonder tussenkomst van hun huisarts naar de fysiotherapeut te gaan, is er mogelijk behoefte aan een andere manier van informatie-uitwisseling tussen huisartsen en fysiotherapeuten. De fysiotherapeut moet nu immers vaker op eigen initiatie Daarom hieronder nog eens het beleid rondom de verwijsbrief, dat conform de Zorgverzekeringswet is. Wij besteden hier ook op onze poliklinieken aandacht aan. Een verwijzing is beperkt geldig: tussen de datum op de verwijsbrief en het 1e consult van de patiënt bij de medisch specialist mag maximaal 1 jaar zitten, tenzij de verwijzing een einddatum heeft die eerder verloopt Reden van verwijzing. Wanneer huisartsen de reden van de verwijzing niet vermelden, ervaren specialisten dat als zeer hinderlijk, zo blijkt uit onderzoek. 6 8 De vijftig door ons geanalyseerde verwijsbrieven bevatten echter bijna allemaal wel een duidelijke verwijsreden of -vraag. Mogelijk komt dat doordat huisartsen zich steeds meer bewust zijn van het belang daarvan of doordat ze ZorgDomein. De verwijsbrief dient te vermelden dat: het gaat om een (vermoeden van een) psychische stoornis, zoals vermeld in de DSM-IV dat de huisarts verwijst naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz. Tevens dient in het kader van wetgeving dient vermeld te worden: datum verwijzing, naam en functie van de verwijzer, AGB-code van de [ de huisarts te mandateren, aangezien de vorm/omvang/duur van de hulp meestal pas door de jeugdhulpaanbieder zal worden bepaald. Juridisch gezien neemt de jeugdhulpaanbieder dan namens de gemeente het besluit omtrent de jeugdhulp die de jeugdige of ouder nodig heeft

de verwijsbrief zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [vər'wɛizbrif] Verbuigingen: verwijs|brieven (meerv.) brief die je van je huisarts krijgt als je naar de specialist moet Voorbeelden: `Om naar de fysiotherapeut te gaan heb je geen verwijsbriefje nodig.`,.. U kunt uw verwijsbrief online bij ons aanvragen op elk gewenst tijdstip. Dit doet u via ons online verwijsbrief formulier op deze pagina of telefonisch (465-0673). Als u dat doet tijdens onze openingstijden in de ochtend, dan ligt uw verwijsbrief in de middag of de volgende dag voor u klaar. Voor verwijsbrieven met spoed kunt [ Geachte huisarts, Bij onze leerling uit groep . zijn logopedische problemen gesignaleerd. Op bijgaand screeningsformulier treft u de reden aan waarom we deze leerling willen doorverwijzen voor logopedisch onderzoek/behandeling. Gaarne uw beoordeling en verwijzing voor logopedie. Indien er vragen zijn kunt u contact opnemen met Huisarts wil niet doorverwijzen ---Wat moet ik doen als mijn huisarts geen verwijsbrief wil geven? Als uw huisarts u geen verwijzing voor een specialist wil geven, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan bemiddelen of toestemming geven om een specialist te consulteren

Een patiënt kan redelijkerwijs niet altijd vooraf door de eigen huisarts worden verwezen. Patiënt heeft niet altijd een eigen huisarts, Er is sprake van DBC met ongeldige verwijsbrief (N1699) als aan de volgende selectie is voldaan: 1) DBC's geopend in het betreffende jaar De oude huisarts vermeldt de overdracht van het dossier in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS), met de naam van de opvolger en de datum van de overdracht. Als een dossier is overgedragen aan een nieuwe huisarts, dan mag er geen dossier meer achterblijven bij de oude huisarts. Dat geldt zowel voor papieren als digitale dossiers

Voorbeeld korte verwijsbrief Huisarts [Huisartsnaam volledig] Patiënt [Patiëntennaam volledig] Praktijk [Huisartspraktijknaam] Geb. datum [Patiënten geboortedatum] Straat/ nr. [Huisarts adresgegevens] Geslacht [Patiënt geslacht Behalve in noodgevallen heeft de patieÈnt een verwijsbrief van de huisarts nodig om in het ziekenhuis opgenomen te worden. L'admission a' l'hôpital a lieu sur prescription du ge'ne'ra liste, Wij vragen u melding te maken van voorbeelden die dienen te worden aangepast of verwijderd

Verwijsbrief ggz LH

Title: Microsoft Word - verwijsbrief voor huisarts (uitprinten en faxen).docx Author: Rowena de Bueger Created Date: 3/6/2014 9:49:46 P Voorbeeld verwijsbrief huisarts voor behandeling in de Specialistische GGZ bij mijn praktijk Persoonsgegevens cliënt: Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Reden van verwijzing: Diagnose volgens de DSM- IV (of vermoeden van) : As I : As II : As III : As IV :. Verwijsbrief deelname GLI-leefstijlinterventie programma Naam patiënt: _____ Naam huisarts: _____ AGB code huisartsenpraktijk: ____ Verwijsbrief GGZ Last modified by: h dijken Company: Hewlett-Packard Company.

Voorbeeldbrief terugkoppeling naar huisarts/verwijzer Geachte collega, Hierbij berichten wij u over uw patiën Voor logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, orthoptisten en podotherapeuten is sinds 2011 geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig. Voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en mondhygiënisten was dit al langer het geval. Om de onnodige administratieve last te drukken hebben de huisartsen in Rhenen besloten geen briefjes meer te schrijven tenzij er vanuit een regulier consult een.

De Leerfabriek | kort durende begeleiding en diagnostiek

Indien er een verwijzing nodig is voor een andere zorgverlener, zullen wij u de verwijsbrief meegeven of digitaal (via Zorgdomein) naar de specialist versturen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om meer tijd te nemen voor het schrijven van een uitgebreide verwijsbrief. In die gevallen vragen wij u of u de verwijsbrief bezorgd wil hebben op uw huisadres Indien er een verwijzing nodig is naar een andere zorgverlener zullen wij de verwijsbrief meestal digitaal naar de specialist versturen. Indien er haast is geboden met de verwijzing zal de huisarts zelf een afspraak voor U arrangeren. Medische verklaring Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om medische verklaringen vragen Verwijzing voor de specialist Voor een bezoek aan de specialist heeft u altijd een verwijsbrief (digitaal of op papier) van uw huisarts nodig. Zonder verwijsbrief bestaat de mogelijkheid dat u zelf de rekening van het bezoek aan de specialist ontvangt. De zorgverzekeraar zal deze rekening, zonder verwijzing, niet vergoeden. Zorg er dan ook voor dat u voorafgaand aan het [ Een voorbeeld: u heeft een afspraak met de huisarts voor hoofdpijn. U bent al eens eerder bij de huisarts geweest voor die klacht. In uw gegevens kunt u terug zien wanneer dat precies was, wat de adviezen van de huisarts waren en welke medicijnen de huisarts toen heeft voorgeschreven Informatie voor de verwijzend huisarts De zorgverzekeraars vereisen dat een behandelaar (psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater) voor elke patiënt een correcte verwijsbrief in dossier bewaart en bij eventuele controle deze ook kan tonen. Uw patiënt dient dan ook een correcte verwijsbrief mee t

Klinisch denken en beslissen in de praktijkBehandeling - Eline VaagsVerwijsformulier Geestelijke Gezondheidszorg

Tijdelijk GEEN verwijsbrief nodig voor Bewegen Op Verwijzing. Om je als huisarts te ontlasten en toch jouw patiënten te ondersteunen en te motiveren om meer te bewegen tijdens deze corona-uitbraak heeft Domus Medica samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven beslist dat er tijdelijk geen verwijsbrief nodig is van jou als arts voor dit traject.De Bewegen Op Verwijzing-coach zal hiervoor de. De huisarts krijgt hiervan bericht. Wanneer de huisarts de patiënt opnieuw, voor dezelfde zorgvraag, naar de specialist verwijst, is een nieuwe verwijsbrief nodig. Echter, indien de verwijzing binnen een jaar na afgifte van de eerste verwijsbrief plaatsvindt, is geen verwijsbrief nodig Een afspraak maken bij de huisarts is zo gedaan. Een afspraak bij een specialist kunt u ook eenvoudig regelen. In veel gevallen is daar wel een verwijsbrief voor nodig. Om onnodig hoge zorgkosten te voorkomen zijn alle ziekenhuizen wettelijk verplicht hun patiënten om een verwijsbrief te vragen Een voorbeeld hiervan is het beoordelen van de vraag of iemand in staat is een auto te besturen. Een geneeskundige verklaring met een waardeoordeel over een belang dat is gelegen buiten de behandeling van een patiënt vraagt om een onafhankelijk medisch oordeel

 • Jan de Kleinvakman webshop.
 • Martini met olijven.
 • Facebook Desktop login.
 • Jaimy Mode retour.
 • 🇨 🇮.
 • Bildstar aardappel kruimig.
 • Wandelroute Klein Profijt.
 • SimCity BuildIt add friends without facebook.
 • P2000 Twente Twitter.
 • Wednesday Subway.
 • Zonen van Abraham.
 • Limburgse vlaai kopen.
 • Ribs and bones menu.
 • Vulcastrat wikipedia.
 • Groene spin Frankrijk.
 • Cbo richtlijn diagnostiek behandeling en zorg voor een Beroerte.
 • Zijlende prijs per kilo.
 • Lied over Groningen.
 • Corvette C5 Z06.
 • The Curious Case of Benjamin Button Boek.
 • Queen of Rings prijslijst.
 • Gsm straling.
 • Veloretti onderdelen.
 • Chernobyl reactor 3.
 • Koolhydraatarm recept met quinoa.
 • Banaan Andy Warhol.
 • BMW X5 2006.
 • The Kursk Movie.
 • Youtube banner template png.
 • Hoesten lage rugpijn.
 • Alpenwatersalamander gevonden.
 • Watford.
 • Raspberry Pi picture slideshow.
 • Spaghetti top HEMA.
 • Cheesecake factory duitsland.
 • Ontbijt Kenia.
 • Fox MX Gear 2021.
 • Chemische flebitis.
 • Brouwerij Troost webshop.
 • Auto kopen uit Duitsland.
 • Sport schema.