Home

Wat is een decimaal getal van een breuk

Decimale breuk - Wikipedi

 1. Een decimale breuk is een breuk met als noemer een macht van 10, dus 10, 100, 1000, etc. Decimale breuken worden doorgaans niet als breuk geschreven maar als een rij cijfers, waarbij de fractie gescheiden wordt van het gehele deel door een decimaalteken: meestal een komma (in België, Nederland en de meeste andere Europese landen) of een punt (in Angelsaksische landen)
 2. Decimale breuken zijn breuken met als noemer een macht van 10, dus 10, 100, 1000, enz. In plaats van de bekende manier van noteren met een breukstreep, noteren we zulke breuken als volgt met een decmale komma : {\displaystyle {\frac {3} {10}}=0 {,}3} {\displaystyle {\frac {35} {100}}=0 {,}35
 3. Dus: een breuk, waarvan de teller gelijk is aan de noemer, is altijd gelijk aan 1. Een andere schrijfwijze is de decimale. Die wordt toegepast als de noemer een tienvoud is. Zo schrijf je 2/10 als decimale of tiendelige breuk als 0,2. Het getal achter de komma heeft evenveel cijfers als het aantal nullen van de noemer. Zo is 2/100 0,02 en 2/1000 0,002. Vereenvoudigen. Een breuk kun je vaak kleiner schrijver
 4. > Breuken met een begrensde decimale vorm Elke onvereenvoudigbare breuk die herleid kan worden tot een breuk waarvan de noemer een macht is van 10, heeft een begrensde decimale vorm. Een begrensde decimale schrijfwijze noemen we ook wel een decimaal getal

Een decimaal getal is een getal met cijfers voor en achter de komma. Net als een breuk is dit een manier om een gebroken getal weer te geven. In het decimale stelsel worden alle hele getallen weergegeven met behulp van tien verschillende cijfers. Om ook niet-hele getallen te kunnen noteren, wordt een eenheid opgedeeld in tienden breuken en decimale vormen wiskunde-interactief.be. decimale vormen. rationale getallen kunnen we schrijven in breukvorm of decimale vorm. Elke breuk kunnen we schrijven als een decimaal getal. We onderscheiden: 11. = 1,375. De decimale vorm is begrensd. 8

Als er 0,3 had gestaan, waarbij er 1 getal achter de komma is, zou je het omzetten naar 3/10. Je kunt de decimaal ook hardop uitspreken. In dit geval 0,325 = 325 duizendste. Dat klinkt als een breuk! Schrijf 0,325 = 325/1000. {smallUrl:https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/2d\/Convert-a-Decimal-to-a-Fraction-Step-3-Version-3 Voorbeeld 1: De breuk 1/4. 1/4 = 25/100 (teller en noemer keer 25) 25/100 = 0,25. Dus: 1/4 = 0,25. Voorbeeld 2: De breuk 1/8. 1/8 = 125/1000 (teller en noemer keer 125) 125/1000 = 0,125. Dus: 1/8 = 0,125. Niet alle breuken zijn om te schrijven naar een breuk met een macht van 10 in de noemer Van breuk naar kommagetallen (via decimale breuken) Kommagetallen omzetten naar onvereenvoudigbare breuk . Kommagetalen optellen. Afronden. Afronden. Getallen ordenen. Breuken ordenen. Percent, breuk, decimaal getal. Breuken vereenvoudigen. Ordenen van kommagetallen . Ordenen van kommagetallen (2) Procenten. Breuken omzetten in procenten. Decimale getallen kunnen we schrijven als breuken. Om een decimaal getal in een breuk om te zetten, moeten we de decimalen boven hun plaatswaarde zetten. Bijvoorbeeld: in 0,6 staat er een zes op de plaats van de tienden, dus zetten we de 6 boven de 10 om de gelijkwaardige breuk te maken, 6/10. Eventueel vereenvoudigen we de breuk Dit deel van de website gaat over kommagetallen of decimale breuken. Misschien hoor je deze termen voor het eerst, maar je hebt er dagelijks mee te maken als je iets betaalt in de winkel. Bijvoorbeeld: Een brood kost € 1,45. Dat is 1 euro en 45 cent. Een cent is deel van een euro. De twee cijfers achter de komma zijn dus honderdsten

een decimaal is een cijfer achter de komma. en een voorbeeld 4,5 en dan is de 5 een decimaal. en het wordt vooral gebruikt bij wiskunde. het is een wiskundig woord voor cijfer achter de komma In deze video leer je hoe je een decimaal getal kunt herkennen Decimaal, als aanduiding van nauwkeurigheid Uitsluitend in het tientallige stelsel wordt een komma als scheidingsteken gebruikt. Een getal met twee decimalen is ieder willekeurig getal waarbij twee cijfers achter de komma staan Een gemengde breuk bestaat uit een heel getal en een breuk. Je kunt je een gemengde breuk 3 1/2 bijvoorbeeld voorstellen als 3 hele pannenkoeken plus nog een halve pannekoek. Dit schrijf je dan op als 3 1/2. De gemengde breuk 5 1/3 kun je je voorstellen als 5 hele cirkels plus nog een partje van een derde deel van een cirkel. De gemengde breuk.

Uitgewerkt voorbeeld: omzetten van een breuk (7/8) naar een decimaal getal . Decimale getallen omzetten naar breuken 2 (ex 1) Decimale getallen omzetten naar breuken 2 (ex 2) Oefening: Moeilijke decimale getallen omschrijven tot breuken. Volgende les. Decimale getallen optellen. Videotranscript decimaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. tientallig ♢ Is dat een decimale breuk? decimaal - Zelfstandignaamwoord 1. elk van de eenheden van het decimale stelsel die kleiner zijn dan één ♢ Dit getal dient afgerond te worden op drie decimalen Kommagetallen en breuken. We gebruiken k ommagetallen om gedeelten van een geheel te beschrijven. Immers: € 1,50 = 1 euro en 50 cent 1,75 meter = 1 meter en 75 centimeter De kommagetallen hierboven zou je ook kunnen schrijven als breuken met een teller boven de streep en een noemer onder de streep

Ze vertelt wat je in de teller en de noemer van de breuk moet schrijven om deze getallen naar een breuk om te zetten. Het sleutelwoord hier is vereenvoudigen. Als laatste vertelt ze je wat je moet doen om een onbegrensd decimaal getal (met periode) om te zetten naar een breuk. Zijn er nog video's over getallenleer? Wil je meer video's bekijken. Een breuk is gewoon het resultaat van een deelsom, als wat er overblijft geen heel getal meer is. De teller (de bovenkant van de breuk) wordt het deeltal, de noemer (de onderkant van de breuk) wordt de deler, en de decimaal die je dan krijgt is de uitkomst Kommagetallen worden ook wel decimale getallen genoemd. 4 is dus geen decimaal getal, maar 4,2 wel. De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen. De getallen achter de komma hebben ook een waarde. Het getal 2,1 is hetzelfde als 2,10 en 2,100 enz

Maak van het kommagetal een breuk. Kijk hoeveel getallen er achter de komma staan. Eén getal achter de komma = een tiende breuk ( ? ⁄ 10). Twee getallen achter de komma = een honderdste breuk (? ⁄ 100). 0,60 = 60 ⁄ 100 Rationaal of irrationaal? Omzetten van een repeterende decimale vorm naar een breuk. In een andere lesvideo leer je over het verschil tussen een decimaal getal en een decimale vorm. Een decimale vorm splitsen we dan ook nog eens in een repeterende decimale vorm en een niet-repeterende decimale vorm

Rekenen/Decimale breuken - Wikibook

 1. Een decimaal getal is een getal met cijfers voor en achter de komma. Net als een breuk is dit een manier om een gebroken getal weer te geven ; Online inhoud berekenen van ruimtefiguren zoals kegel, kubus, cilinder, Let op: de komma van een decimaal getal is een punt. Dus als je 1,5 wilt invoeren, geef je. Rond af op een heel getal
 2. Om te identificeren wat is het verschil tussen een gemeenschappelijke breuk en een decimaal het is voldoende om beide elementen te observeren: de ene vertegenwoordigt een rationeel getal, en de andere bevat in zijn constitutie een geheel en een decimaal deel.. Een gemeenschappelijke breuk is de uitdrukking van een kwantiteit gedeeld door een andere, zonder die deling te beïnvloeden
 3. Met behulp van deze omrekencalculator van Digi-Key zet u decimalen om naar breuken en breuken naar decimalen. Als fundamentele bouwsteen van een digitale strategie, maken de API's van Digi-Key real-time integratie van informatie mogelijk om het bestelproces te automatiseren. Decimaal. Geheel getal. Breuk / Uitvoer. 0. 1/2. 1
 4. Een 'gewone' breuk kun je ook als een kommagetal schrijven, bijv. 1/2 = 0,5 of 3/4 = 0,75 Op rekenmachines en in veel internetprogramma's wordt vaak een punt in plaats van een decimale komma gebruikt. Het getal 12. 304, 56 wordt daarom in veel Engelstalige landen als volgt geschreven: 12, 304. 5
 5. In deze video wordt toegelicht hoe een breuk kan omgezet worden naar een decimaal getal. De verschillende soorten kommagetallen begrensd, zuiver en gemengd repeterend komen aan bo
 6. Hoe zet je een breuk om in een decimaal getal? Het is heel eenvoudig voor breuken die kunnen worden uitgebreid met een 1 gevolgd door alleen nullen in de noemer. Maar dit is alleen mogelijk als de noemer 2 en 5 heeft als enige priemfactoren Dan doe je het volgende: Breid eerst de breuk uit zodat deze een macht van 10 heeft (d.w.z. een 1 gevolgd.

verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen absolute gegevens: getallen die naar daadwerkelijke hoeveelheden/ aantallen verwijzen. relatieve gegevens Rond 6, wat nog altijd naklinkt in de verdeling van uren in wat is decimale getallen en die van minuten in seconden. Bij een getal van 5 of verse zalm eten tijdens zwangerschap rond je af naar boven. De Soemerirs en Babylonirs gebruikten een zestigtallig stelsel, af op 2 decimalen Een decimaal getal omzetten in een breuk. Je weet deze dingen uit het wiskundeonderwijs: Joey heeft 0,325 stukjes pizza, verander dat in een pauze en vereenvoudig het. Het converteren van een decimaal getal in een breuk is vrij eenvoudig. Lees dit artikel zodat u zulke eenvoudige vragen binnen enkele seconden kunt beantwoorden

Een decimale breuk is een tiendelige breuk, dat wil zeggen een breuk uitgedrukt in fracties van tienden, honderden, duizendsten enzovoort, en beschreven met een komma die de decimalen scheidt van het gehele getal voor het breukdeel. Een half, bijvoorbeeld, wordt decimaal beschreven als 0,5 Het omgekeerde van een geheel getal, is een breuk met dat getal als noemer en 1 als teller (dus het omgekeerde van 2 is 1/2). Het omgekeerde van een samengestelde breuk kun je vinden door eerst een gewone breuk te maken (bv: 1 1/2 = 3/2 en het omgekeerde daarvan is 2/3)

Online oefenen: breuken vermenigvuldigen met helen. Oefenen met het vermenigvuldigen van een heel getal en een breuk. Bij elke vraag kun je de oplossing stap voor stap bekijken. Bij elke stap krijg je uitleg. Hier onder zie je een voorbeeldsom. Door er op te klikken wordt een nieuw window geopend met de oefening Hoi! Je weet al wat een breuk is, maar kan je ook al een breuk nemen van een getal of een hoeveelheid? Bekijk het filmpje en daarna goed oefenen! Dan wordt het een fluitje van een cent. Veel succes Een kommagetal is een gebroken getal. Voor de komma staan de helen en na de komma de decimalen. Vandaar dat een kommagetal ook wel een decimaal getal wordt genoemd. De deling 10 : 4 = 2 heeft een rest van 2. De uitkomst is ook te schrijven als 2,5. Een decimaal getal stelt eigenlijk een (gemengde) breuk voor. Daarover later meer. Voorbeelden Om een decimaal getal te wijzigen in breukequivalenten, bepaalt u de plaatswaarde van het getal dat het verst naar rechts ligt. Deze waarde wordt de noemer. Het decimale getal wordt de teller, maar zonder decimaal. Deze fractie moet worden vereenvoudigd. Er zijn ook online rekenmachines en tabellen beschikbaar

Transformeren van een breuk in een andere die hetzelfde getal beschrijft, noemt men uitbreiden of vereenvoudigen. Als je breuken wilt optellen of aftrekken, moet je ze op dezelfde noemer zetten. Dit kan gedaan worden door het kleinste gemene veelvoud van de noemers te vinden Procent, decimaal, breuk. Procenten geven de verhouding weer tussen een deel en het grotere geheel. Naast procenten kun je een verhouding ook uitdrukken als decimaal (het groter geheel is dan niet 100%, maar 1), als breuk (bijvoorbeeld 3/4, ofwel 3 van de 4) of als promille (het groter geheel is dan niet 100% maar 1000‰, zie hieronder voor meer informatie over promille) Breuken - 1 Procenten, breuken en decimale getallen - fancy woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Decimaal getal = kommagetal. 1. Wat is een kommagetal? Geen oefeningen. 4. Decimaal getallenstelsel. Oefeningen maken. 2. Kommagetallen en breuken. Oefeningen maken. 5. Het afronden van getallen. Oefeningen maken. 3. Een heel getal is eigenlijk ook een kommagetal. Geen oefeningen. Report Abuse.

Breuk (rekenen) - Wikikid

Breuken en decimale vormen - Wiskundesite voor het

Wat is de betekenis van decimaal getal - Ensi

Indien b alleen uit machten van 2 en/of 5 bestaat krijg je een eindig decimaal getal, en als b uit andere factoren dan 2 of 5 bestaat zul je bij het uitvoeren van zo'n staartdeling zien dat een aantal decimalen na verloop van tijd wordt herhaald, en is er sprake van een oneindige repeterende decimale breuk Wat is een repeterende breuk? Een repeterende breuk levert een decimaal getal waarbij de decimalen achter de komma een herhaling hebben. Zo is bijvoorbeeld 1/3 = 0,3333... De 3 herhaalt zich. Of 22/77 = 0,814 814 814 Hierbij herhaalt 814 zich steeds. We zetten een streepje op het rijtje dat zich herhaalt Het binaire of tweetallige talstelsel is een positiestelsel, waarin een getal wordt voorgesteld door een rijtje van de cijfers 1 en 0. Het decimale talstelsel of tientallige talstelsel is een talstelsel om getallen weer te geven met behulp van de tien cijfers 0 tot en met 9

Rekenen met procenten - YouTube

breuken en decimale vormen - wiskunde-interactie

Een decimaal getal is een getal dat een aantal decimalen bevat. Wat zijn decimalen? Van Dale omschrijft het als volgt elk van de eenheden in het decimale stelsel, kleiner dan één. Wat bedoelen ze daar nu mee? Misschien is het handig dat je voorbeelden ziet. 1,3 bestaat uit één decimaal, er is namelijk één cijfer achter de komma, de 3. Een maatwisseling wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer er sprake is van een vermenigvuldiging van een decimaal getal met een decimaal getal. Bijvoorbeeld door in een contextopgave € 45,3 te vervangen door 4530 cent. vervolgens wordt 4530 x 27 uitgerekend. Daarna wordt weer teruggerekend naar euros door het resultaat te delen door 100 je een pizza slice (een stuk van een pizza) bij een afhaalpizzaria gehaald. Je kunt een pizza ook via internet bestellen en laten bezorgen en je hebt zelfs websites waarop je een eigen pizza samen kunt stellen. Dit thema heeft als titel Breuken. Het is handig als je weet wat breuken zijn en hoe je met breuken rekent, als je wil De reeks getallen die kan worden geschreven als een geheel getal gedeeld door een ander geheel getal, worden de rationale getallen genoemd. De enige uitzondering hierop is het getal nul. Nul wordt als ongedefinieerd beschouwd. U kunt een rationaal getal als een decimaal getal uitdrukken via een lange deling. Een afsluitende decimaal herhaalt zich niet, zoals .25 of 1/4,. Is dit decimaal een 5 of hoger dan rond je af naar boven. Bij het afronden van getallen, kun je dus de volgende stappen aanhouden: Ga na waarop je moet afronden. Kijk naar het eerstvolgende getal/decimaal. Bij een getal van 4 of lager rond je af naar beneden. Bij een getal van 5 of hoger rond je af naar boven. Voorbeeld. a. Rond 6,53489 af op 2.

Kommagetallen inleiding 3 - Een heel getal is eigenlijkBreuken omzetten naar kommagetallen - wikiHow

Een decimaal omzetten naar een breuk: 11 stappen (met

in mijn rekenboek staat: hoeveel gehele getallen staan hieronder? en dan zie je een kolom met verschillende cijfers erin bijvoorbeeld: 8.3 3.8 8.33 8 3 en wat is dan het gehele getal? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Maar ook als een decimaal getal met een oneindig aantal cijfers. Eén of meerdere getallen blijven zich dan herhalen. Je noemt dit een repeterende breuk. Bijvoorbeeld 3/11 = 0,272727. Wil je meer weten de notatie van repeterende breuken, download dan de gratis trainer breuken Een breuk of gebroken getal is de onuitgewerkte deling van een geheel getal, het zogeheten deeltal, door een ander geheel getal, de deler.Het resultaat van de deling is het quotiënt van die twee getallen. Als deel van de breuk wordt het deeltal aangeduid met teller en de deler als noemer.De teller telt het aantal door de noemer genoemde geheeltallige delen Andere berekeningen: met breuken rekenen of Grootste gemene deler en kleinste veelvoud. Veld invullen met decimaal getal. Decimaal teken moet een punt zijn. Decimaal getal: Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :.

Breuken en kommagetallen - BreukenRekenmachine

Texas Instruments ti 84 plus : Hoe Kan ik een lang komma getal bijv. 2,32455532 omzetten in een breuk op mijn ti-84 plus grafische rekenmac Uitkomst is een breuk maar moet een komma getal worden Gesteld op 8-4-2017 om 18:41 in forum Casio fx-82EX Misbruik melden. Als je het antwoord krijgt moet u op het S<->D knopje klikken, het zit boven het DEL knopje Geantwoord op 26-6-2017 om 15:49 Waardeer dit antwoord (96) Misbruik melden u drukt op de knop s>d Geantwoord op 5-10-2017 om 19:0 Heel getal + breuk vermenigvuldigen met een heel getal + breuk (twee gemengde breuken). Strategie = de helen keer de noemer (!) en dat getal optellen bij de teller van de breuk. 1 1/2 x 1 1/5 = Ook hier geldt: 1. Zet de hele getallen om in stukken zo groot als de noemer van de breuk die er direct naast staat (heel getal keer noemer). 2 Is er in JavaScript een manier om een decimaal getal (zoals 0,0002 ) te converteren naar een breuk die wordt weergegeven als een tekenreeks (zoal oefeningen: machten van breuken wiskunde-interactief.be. 1 machten en tekens. 2 machten en tekens. 3 geef het teken . 4 gelijk of niet . 5 schrijf als een natuurlijk of decimaal getal . 6 schrijf als een macht van een breuk . naar startpagina naar sitemap machten. m achten en tekens machten en tekens(2) teken gelijk of nie

Moet binair getal converteren naar een decimaal getal. Volg deze eenvoudige stappen.Wat die u nodig hebtRekenmachine of ComputerConversie van binair naar decimaal is een eenvoudig proces. Bijvoorbeeld, laten we gebruik maken van de binaire 101010.Te Hoe te Decimalen naar Breuken omzetten Het omzetten van decimalen in fracties is niet moeilijk. Een decimale getallen naar een breuk, zet de getallen rechts van de decimale punt in de teller (boven de breukstreep). Vervolgens moet je de nummer 1 plaats in de noemer, en voeg dan zoveel nu Wat verder opvalt is dat als je een 8 bits getal hebt, dus 8 enen en/of nullen, het grootste getal [8 enen] 255 is. Daarom eindigen geheugens ook altijd op een macht van 2 en krijg je van die rare getallen, want als we doorgaan 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 en dat zijn weer de bekende geheugen waarden. ***arjen** Doel van deze oefening Verhoudingen en breuken, ook met behulp van een rekenmachine, noteren als een (afgerond) decimaal getal en decimale getallen relateren aan percentages en andersom. Schrijf de breuk 5⁄6 als kommagetal De opgave op de afbeelding komt uit het boek Moderne Wiskunde voor 4 vmbo gemengd theoretisch. Dit is een voorbeeld van een typische realistische situatie waarin wiskunde wordt gebruikt. Het laat een mogelijke toepassing van goniometrie zien, en de kans dat leerlingen deze informatie later zullen toepassen, is zeer realistisch.- Bas Hoogendoor

Zij doen dit door het uiten van een getal als een breuk van 100. 32 procent is How to Turn een decimaal getal in een percentage op een rekenmachine TI-84 De grafische rekenmachine TI-84, ontwikkeld door de instrumenten van de Texas (TI), is een multifunctioneel apparaat die gebruikers toestaat om het oplossen van vergelijkingen in een kwestie van minuten Periode decimaal getal. Een breuk is niet repeterend als de priemontbinding van de noemer enkel bestaat uit factoren 2 en 5. De lengte van de deel na de komma, voor het repeterend deel: Als n een priemgetal is dan is de lengte van de periode van een deler van n - 1 Rekenuitleg over hoe je makkelijk kunt omrekenen van procent naar breuk naar verhouding en decimaal getal of andersom. Downloads: De opdrachten uit de video met nakijkblad Opdracht Video Extra opdracht bij het onderwerp met nakijkblad Extra Opdrach Bij het omzetten van een oneindige breuk in decimaal, wordt een eindige decimale breuk of een oneindige periodieke decimale breuk verkregen. De rest van de verdeling is altijd minder dan de deler. Met andere woorden, volgens de deelbaarheidstelling, als we een soort natuurlijk getal door q delen, dan kan de rest van de verdeling in elk geval niet groter zijn dan q-1

Een breuk is een deel van het geheel. Wat je zojuist hierboven gedaan hebt, kan uiteraard ook andersom. Je kan breuken ook vergroten, Belangrijk hierbij is dat je weet hoe je een decimaal getal uitspreekt. Bijvoorbeeld 1/10 spreek je uit als één-tiende Procent, breuk en decimaal getal : Stappenplannen en oefeningen Leerlingenbundel waarin leerlingen leren hoe ze procenten moeten omzetten in breuken, KlasCement.net is een officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door het Departement Onderwijs en Vorming.

Omzetten van decimale getallen naar breuken Vul de cijfers in het volgende formaat: invoeren 8.95 voor 8,95 voor repeterende decimaal - schrijf een herhaald deel tussen invoeren 0.24(3) voor 0,24333... invoeren 0.(123) voor 0.123123.. Delen van breuken. Bij het delen van breuken gaat het hetzelfde als bij vermenigvuldigen, alleen deel je de teller en de noemer dan door een getal. 15/20 delen door 5 wordt dus weer 3/4, zoals te zien is in het voorbeeld hierboven. Optellen van breuken met gelijke noemer. Het optellen van breuken is het makkelijkst als ze allebei dezelfde. Om breuken van elkaar af te trekken, moeten we er allereerst voor zorgen dat de noemers van beide breuken gelijk zijn. Dit gelijknamig maken van breuken kun je doen door bij één of beide breuken de teller en de noemer te vermenigvuldigen met hetzelfde getal. Wanneer je de teller en noemer vermenigvuldigt met hetzelfde getal verandert de waarde van de breuk namelijk niet Rest werkt hetzelfde als bij een traditionele staartdeling. Als je aan het einde van je staart een getal overhoudt, waar het getal waardoor je deelt niet meer inpast, is er sprake van een rest. Het mooiste is om dit als een breuk te schrijven Omzetten van decimale getallen naar breuken. Decimale getallen zijn ook om te zetten naar een breuk. Er is een vast patroon wat hiervoor gevolgd moet worden. Eerst moet er van het decimale getal een gemengd getal gemaakt worden. Dit lukt door het decimale getal uit te spreken. 5,4 spreek je uit als 5. 4 tiende. De uitspraak van 5,4 wordt.

Naamloos document

Breuken en decimale getallen - hoezowisknudde

Oneindige decimalen kunnen lastig zijn om naar breuken te converteren, omdat je niet simpelweg het decimaalteken over het juiste veelvoud van 10 kunt plaatsen. Het converteren van een oneindig decimaal naar een breuk kan je beter helpen het getal te representeren. 0,33636... Is bijvoorbeeld moeilijker te vatten dan 36/99. U kunt herhalende oneindige decimalen alleen in breuken omzetten Wiskunde vwo vwo (1) Vaardighedenvideo 195 6.6 Getal en Ruimte Geef een cijfer Deze video geeft uitleg over de relatie tussen de begrippen: verhoudingen, breuken, decimale getallen en percentages voor vwo 1 wiskunde (Hoofdstuk 5.10) Hoe periodieke decimale getallen naar breuken te converteren. Een periodiek decimaal getal is een waarde uitgedrukt in decimale notatie met een eindige reeks cijfers die vanaf een bepaald punt wordt herhaald tot oneindig. Het is niet eenvoudig om mee te werken.

Decimale getallen omschrijven tot breuken: 0,15 (video

Breuken en decimalen zijn twee verschillende manieren om een deel van een getal te schrijven. U kunt elke breuk als een decimaal schrijven en vice versa en deze vervolgens omzetten tussen zeer eenvoudige wiskundige bewerkingen Binaire getallen delen: Breuken: Breuken: Buurgetal van Pi: Coderingssystemen: Congruentie met meerdere variabelen: Congruentie rekenen: Congruenties: De definitie van een decimaal getal: De originele getallen zoals ze vroeger waren: De rij van alle priemgetallen: De som van derdemachten: Decimaal omzetten naar hexadecimaal: Decimale binaire. Bij het afronden van getallen kun je dus de volgende stappen aanhouden: Ga na waarop je moet afronden. Kijk naar het eerstvolgende getal/decimaal. Bij een getal van 4 of lager rond je af naar beneden. Bij een getal van 5 of hoger rond je af naar boven Gehele getallen berekenen uit breuken. Als u het hele getal verborgen in een onjuiste breuk wilt vinden, onthoud dan dat de breuk staat voor deling. Dus, als je een breuk hebt zoals 5/8, staat het ook voor 5 ÷ 8 = 0.625. Er is geen geheel getal in die breuk, omdat de teller kleiner was dan de noemer, wat betekent dat het resultaat altijd. Omzetten van decimaal getal naar breuk en omgekeerd. Van breuk naar decimaal getal en omgekeerd. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen. Ga aan de sla

De wiskundige J.J. Sylvester (1814 - 1897) bewees veel later dat elke breuk kan worden geschreven als de som van een aantal stambreuken. Hij ontwierp een eenvoudige manier waarmee elke breuk als som van stambreuken kan worden geschreven Weet jij hoe je een decimaal getal als breuk schrijft? In dit filmpje leer je dat het belangrijk is dat je kijkt naar de waarde van de cijfers achter de komma. Als je de waarde weet, kun je de decimaal eenvoudig herschrijven als een breuk

Beter rekenen - Kommagetalle

Omzetten van breuken naar decimalen Breuken omzetten in decimale getallen: select breuken naar decimalen, voer een breuk, onechte breuk of gemengde getal in en klik op = Een kommagetal is een getal met één of meer cijfers achter de komma. Voor de komma staat een heel getal en na de komma een gebroken getal ofwel een breuk. Een kommagetal wordt ook wel een decimaal getal genoemd. Zo is 6,34 een kommagetal met 2 decimalen achter de komma

Rekenen met verhoudingen en procentenrekenen groep 5 - De SommenfabriekProcenten berekenen - wikiHow267 beste afbeeldingen van Breuken in 2019 - Equivalent

Bekende getallen zijn getallen voor lengtes.Vaak zijn er zijden van een vierkant met bijvoorbeeld oppervlakte 2. Dergelijke getallen heten tegenwoordig wortels. Een getal als is niet als een breuk te schrijven. Het heet daarom een irrationaal getal. Ook veel andere wortels zijn irrationaal. Ze zijn alleen te benaderen door een decimaal getal Omgekeerd kun je elk decimaal getal gemakkelijk als breuk schrijven. Decimalen zijn immers tienden, honderdsten, duizendsten, etc. Schrijf de volgende getallen als een zo eenvoudig mogelijke breuk Je gaat leren hoe je breuken kunt vereenvoudigen en hoe je gehelen uit een breuk kunt halen. Ook ga je leren hoe je breuken kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en (vwo) delen, ook negatieve breuken. Tot slot ga je leren hoe je breuken kunt schrijven als een decimaal getal en hoe je met breuken kunt rekenen bij sommen in verhaaltjes Waarde. Het getal pi krijg je altijd als je de omtrek van een cirkel deelt door de diameter van de cirkel.. De cijfers achter de komma bij het getal π houdt nooit op. Als je op papier rekent is 3,14 meestal genoeg.. Een gedeelte van de waarde van pi is: 3, 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647. Deze site helpt Pabo-studenten op het voorbereiden van de Kennisbasistoets Rekenen.Op deze site vind je oefeningen om je voor te bereiden op de toets van de landelijke kennisbasis Rekenen-wiskunde. Deze zijn ingedeeld zoals je ze krijgt op de toets: Gehele getallen, Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen, Meten, Meetkunde en Verbanden

 • Walter Janssens muziek.
 • La négation exercises.
 • Soortendatabase.
 • K98 onderdelen.
 • Dyade Vacatures.
 • Wat smaakt lekker bij sliptong.
 • Duitse bruiloft tradities.
 • Vakantie Mexico corona.
 • Koffiebonen machine Philips.
 • Keratosis follicularis.
 • Carvoeiro Portugal appartementen.
 • Ad van den Berg Martijn.
 • SNCT Luxembourg.
 • Dagkaart bus en trein.
 • De Kleine Zeemeermin musical liedjes.
 • Actief schrijven Schrijfvis.
 • Puzzel online.
 • Kaarsje branden voor jezelf.
 • Greenmax pellets.
 • Story privé.
 • Hondenpension Biezenmortel.
 • Bakdekker casco te koop.
 • 1% oplossing.
 • Het spel der tronen boeken Box Nederlands.
 • Free guitar tabs.
 • Toydarian.
 • MIKS 3 gevelbekleding.
 • Kat snee in tong.
 • Rozendaalse Veld parkeerplaats.
 • Kenmerken Renoir.
 • Meerkleurige rozen.
 • Organogram Rode Kruis.
 • 16 ampère hoeveel Watt.
 • Papier maché pulp.
 • Zippo vuursteentjes Jumbo.
 • Alfa thalassemie corona.
 • Robbie Amell imdb.
 • Zalmmousse zwanger.
 • Canon EOS 1200D body.
 • Blauwe Lamborghini.
 • Automatisch horloge hoe werkt.